Militair Museum

Heeresgeschichtliches Museum
Het Militair Museum in Wenen, dat de naam Heeresgeschichtliches Museum draagt, is gehuisvest in een 19e eeuws oosters uitziend gebouw. Het museum verhaalt de geschiedenis van het Oostenrijkse leger vanaf de 30 Jarige Oorlog tot aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Arsenaal

Heeresgeschichtliches Museum in Wenen
Militair Museum
Arsenal, Wenen
Arsenal
Het militair museum is gelegen op de terreinen van het Arsenal, een fort-achtig militair complex van kazernes en wapenopslagplaatsen. Om het museum te bereiken moet je eerst door de imposante poort van het arsenaal en dan het plein oversteken. De volgende poort leidt recht naar het museumgebouw.

De Bouw

Toen het arsenaal in het midden van de 19e eeuw gebouwd werd, gaf keizer Frans Jozef I tevens de opdracht tot de bouw van een museum opgedragen aan de glorie van zijn leger.
Een wedstrijd werd uitgeschreven voor het ontwerp van het museumgebouw. Winnaar van de wedstrijd was de architect Theophil von Hansen, die indertijd bekendheid had gekregen door zijn neo-klassieke Academie der Wetenschappen in Athene.
Het contrast met zijn ontwerp voor het nieuwe museumgebouw kon niet groter zijn: een enorm bouwwerk van rode bakstenen in een neo-Byzantijnse stijl bekroond met een grote centrale koepel.
Feldherrnhalle in het Militair museum van Wenen
Feldherrnhalle
De gekanteelde gevel wordt versierd door beelden van wapenuitrustingen die in nissen zijn geplaatst. Drie grote bogen, geflankeerd door standbeelden van oorlogshelden, geven toegang tot het museum.

Interieur

Eens binnen in het museum bemerk je een paleisachtig interieur, beginnend met de Feldherrnhalle (Zaal van de Veldmaarschalken). Standbeelden van historische militaire leiders staan langs enorme pilaren versierd met Corinthische zuilen. Een trap leidt naar de Ruhmshalle (Zaal van de Roem) op de eerste verdieping, de meest weelderig versierde zaal in het hele museum. Het is versierd met grote fresco's die historische veldslagen van het Oostenrijkse leger uitbeelden.

Exhibities

Interieur van het Militair Museum in Wenen
Museumzaal
Ottomaanse Wapens, Heeresgeschichtliches Museum
Ottomaanse Wapens
Moord van Franz Ferdinand, Militair Museum, Wenen
Aanslag op Franz Ferdinand
Het museum heeft een interessante tentoonstelling van wapens, historische uniformen en andere oorlogsgerelateerde voorwerpen. Enkele vermeldenswaardige objecten zijn onder meer een Ottomaanse tent en een Islamitische banier die buitgemaakt werden op het Ottomaanse leger. De cabriolet wagen waarin aartshertog Franz Ferdinand werd neergeschoten tijdens een bezoek aan Sarajevo is ook een van de hoogtepunten van het museum.

De exhibities zijn verspreid over twee verdiepingen. Ze zijn in een chronologische volgorde ingedeeld, beginnend op de eerste verdieping, links van de Ruhmshalle, met de dertigjarige oorlog en de veldslagen van prins Eugène van Savoye tegen de Turken. De successen van de prins op het slagveld bezorgden hem veel prestige en rijkdom, wat duidelijk blijkt bij het zien van zijn grandioos Belvedere paleis.
De oostelijke vleugel van de bovenverdieping documenteert de Napoleontische Oorlogen en de desastreuze Oostenrijks-Pruisische oorlog die uitmondde in een zware nederlaag in Königgrätz.

De exhibities gaan verder op de benedenverdieping van de oostelijke vleugel, waar een afdeling gewijd wordt aan de moord op Franz Ferdinand - de troonopvolger - in Sarajevo, een gebeurtenis die aanleiding gaf tot het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. De auto waarin de kroonprins werd neergeschoten evenals zijn uniform (inclusief het kogelgat en bloedvlekken) zijn hier te bezichtigen. De volgende zaal behandelt de campagnes van het Oostenrijkse leger tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Panzergarten, Militair Museum, Wenen
Panzergarten
De jaren na de Eerste Wereldoorlog die resulteerden in de Anschluss en de dictatuur van het Nazi regime worden belicht in de westelijke vleugel. De laatste zalen tonen de geschiedenis van Oostenrijk als zeemacht. Tegenwoordig is het land volledig van de zee afgescheiden, maar het Habsburgse keizerrijk had toegang tot de Adriatische zee via Trieste, nu in Italië.
Een verzameling Russische tanks, ondermeer van Oostenrijkse, Russische, Duitse en Franse makelij, zijn te bezichtigen buiten het gebouw, in de Panzergarten.
3412
wenen
heeresgeschichtlichesmuseum