Washington Monument

Het Washington Monument is een 169 meter hoge obelisk die in de 19e eeuw opgericht werd ter ere van de eerste president van de Verenigde Staten, George Washington. Het monument was indertijd het hoogste bouwwerk ter wereld en is nog steeds het hoogste gemetselde gebouw.
Washington National Monument Society
Washington Monument
Washington Monument
Reeds in 1783, toen George Washington nog in leven was, werden plannen van Pierre Charles l’Enfant om een ruiterstandbeeld ter ere van de president op te richten goedgekeurd door het parlement. Het plan werd echter nooit uitgevoerd en in 1833, op de honderdste verjaardag van de geboorte van George Washington, stichtten James Madison en John Marshall het Washington National Monument Society, een organisatie die als doel had een monument voor George Washington op te richten.
Ontwerp
De organisatie zamelde geld in voor het monument en schreef in 1836 een wedstrijd uit voor het ontwerp ervan. De winnende architect, Robert Mills, had in 1815 reeds een monument ter ere van Washington ontworpen, een 54 meter hoge zuil die in 1829 werd opgericht in Baltimore. Het ontwerp van Mills voor het monument in Washington bestond uit een 183 meter hoge obelisk omringd door een 30,5 meter hoge colonnade.
Aanvang van de bouw
De organisatie had amper een fractie van de geschatte kost van 1 miljoen dollar ingezameld dus besloot men met de bouw van de obelisk te starten in de hoop zo meer financiële steun te krijgen. De colonnade zou pas later gebouwd worden. Uiteindelijk werd de eerste steen gelegd op 4 Juli 1848,
Inscriptie in het Washington Monument
Inscriptie in het monument
de Nationale feestdag van de Verenigde Staten. Het monument werd gebouwd bovenop een heuvel, in een 15 hectare groot gebied dat geschonken werd door het parlement.
Donaties en Know Nothings
Tijdens de constructie vroeg het Washington National Monument Society aan staten en privé-organisaties om stenen te doneren die konden gebruikt worden bij de bouw van het Washington Monument. Daarbij ontstonden problemen bij een steen die geschonken werd door paus Pius IX. Een anti-katholieke organisatie, de Know-Nothings, stal de steen en kreeg controle over het Washington National Monument Society.

Het parlement, dat 200.000 dollar zou schenken voor de bouw van het monument weigerde de nu gepolitiseerde organisatie van fondsen te voorzien. De publieke steun begon af te kalven en de Know-Nothings waren niet in staat om voldoende geld in te zamelen voor het afwerken van de obelisk.
Washington Monument
Ze gaven de controle over het project in 1858 terug aan de oorspronkelijke beheerders van het Washington National Monument Society maar door het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog werd de bouw ervan stopgezet. Op dat ogenblik was het monument amper 46 meter hoog.
Hervatting van de bouw
In 1876, op de honderdste verjaardag van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring, keurde het parlement een donatie van 200.000 dollar goed. Tevens werd het ontwerp van het monument vereenvoudigd: men besloot de colonnade niet te bouwen en de obelisk zou de proporties krijgen van een klassieke Egyptische obelisk. In 1879 werd de constructie terug aangevat onder de leiding van kolonel Thomas L. Casey en amper vier jaar later werd het monument afgewerkt. De oorspronkelijk vlakke top van het monument werd aangepast in een piramidevormige top. Het uiteinde van de piramide werd in aluminium vervaardigd, indertijd een zeldzaam en kostbaar metaal. De plek waar men in 1858 gestopt was met de bouw is nog steeds waarneembaar aangezien men na de hervatting van de werken stenen uit een andere steengroeve gebruikte. De stenen boven 46 meter hoogte hebben een donkerdere toon dan de originele stenen.
Inhuldiging
Zicht over Washington vanaf het Washington Monument
Zicht vanaf de top
Het monument werd officieel ingehuldigd op 21 februari 1885, 37 jaar na de aanvang van de werken. Het werd drie jaar later, in oktober 1888, opengesteld voor het publiek.
Uitkijk
Het Washington Monument ligt op de National Mall, in het centrum van de stad. Het wordt omringd door vlaggemasten, waarbij elke vlag een staat van de Verenigde Staten vertegenwoordigd. Het monument is toegankelijk voor bezoekers. Een lift brengt je naar de top van waaruit je een prachtig zicht hebt over de hele stad Washington. Toegang is gratis, maar je moet wel op voorhand een ticket reserveren.
626
washington
washingtonmonument