Franklin D. Roosevelt Memorial

Het Franklin Delano Roosevelt Memorial, ingehuldigd in 1997, eert de man die maar liefst vier keer achter elkaar tot president van de Verenigde Staten werd verkozen. Roosevelt wordt aanzien als een van de grootste leiders die de V.S. ooit heeft gekend.
Het ontwerp
Franklin D. Roosevelt Memorial, Washington
Franklin D. Roosevelt Memorial
Reeds in 1955 waren er plannen om een monument voor Franklin D. Roosevelt op te richten. Er werd een commissie opgericht die aan mogelijke ontwerpers vroeg om een gepast herdenkingsmonument voor de voormalige president uit te werken. Het duurde echter bijna 20 jaar vooraleer er definitieve plannen werden gemaakt. De hoofdontwerper was Lawrence Halprin, maar het monument bevat ook werk van de Amerikaanse kunstenaars Leonard Baskin, Neil Estern, Robert Graham, Thomas Hardy, George Segal en John Benson.

Ook al had Franklin D. Roosevelt zelf gevraagd dat men niet meer dan een klein monument aan het Archiefgebouw voor hem zou maken, toch werd het uiteindelijke plan voor het monument erg imposant.
Het monument
Waterval aan het Franklin D. Roosevelt Memorial, Washington
Waterval
Wachtrij voor brood, Franklin D. Roosevelt Memorial
Wachtrij voor brood
Het monument ligt aan wat gekend staat als de Cherry Tree Walk (kersenbomen pad) en strekt zich uit over een gebied van zo’n 3 hectare. Het bestaat uit een reeks van vier ‘kamers’, een voor elke ambtstermijn van Roosevelt. In de kamers zien bezoekers verwijzingen naar de gebeurtenissen die zich tijdens die vier jaren voordeden, onder andere de Tweede Wereldoorlog en de Grote Depressie.

Het monument is een van de meest discrete in heel de stad. Het wordt omringd door bomen en is aangelegd met watervallen. De verschillende delen van het monument worden van elkaar gescheiden door grote muren van rode graniet. Op de muren staan citaten van Roosevelt. Reliëfs tonen een rij met mensen die wachten op brood tijdens de Grote Depressie en een man die naar de radio luistert tijdens een van de fameuze ‘radiopraatjes’ die de president hield.
Een standbeeld van Roosevelt zelf tonen hem zittend in een rolstoel met zijn hond Fala. Er staat ook een standbeeld van Eleanor Roosevelt, de vrouw van de president die zelf ook veel bekendheid verwierf onder andere door haar werk met de Verenigde Naties en talloze humanitaire groeperingen.
Verder geeft een tijdslijn de datums van verscheidene belangrijke gebeurtenissen in het leven van de president weer.
650
washington
rooseveltmemorial