Capitool

Het Capitool, een monumentaal gebouw met een erg indrukwekkende koepel, huisvest de legislatieve tak van de Amerikaanse regering. De senaat zetelt in de noordelijke vleugel van het gebouw en het huis van afgevaardigden is gezeten in de zuidelijke vleugel.
Capitool, Washington
Constructie
In 1793 werd met de bouw van het Capitool gestart, twee jaar nadat de staat Maryland een gebied had afgestaan dat de locatie zou worden van de nieuwe hoofdstad, het District of Columbia (DC). Het originele ontwerp werd gecreëerd door Dr. William Thornton, een Schotse arts. Zijn ontwerp bestond uit een centraal overkoepeld gebouw met een zuidelijke en noordelijke vleugel. James Hoban, de architect van het Witte Huis, had de leiding over de constructie van het zandstenen gebouw. Over de loop van de volgende 200 jaar zouden heel wat architecten hem opvolgen.
Britse troepen
Capitool
Capitool
De bouw vorderde slechts langzaam en het duurde tot 1800 vooraleer het parlement voor het eerst samenkwam in het nieuwe - en onafgewerkte - gebouw. Tot dan vergaderden ze in acht verschillende steden, het laatste daarvan was Philadelphia. In 1814, toen het gebouw nog steeds niet voltooid was, werd het Capitool in brand gestoken door Britse troepen. Een stortbui verhinderde de volledige vernietiging van het bouwwerk en een jaar later werd de bouw ervan hervat. In 1826 werd het Capitool eindelijk afgewerkt onder leiding van Charles Bulfinch, een architect uit Boston vooral bekend vanwege zijn ontwerp van het Massachusetts State House.
De koepel van het Capitool in Washington
De immense koepel
Uitbreiding
Door de toevoeging van nieuwe staten bij de Verenigde Staten werd het Capitool al snel te klein voor het groeiende aantal senators en vertegenwoordigers. In 1851 werd het Capitool uitgebreid naar een ontwerp van Thomas U. Walter, een architect uit Philadelphia. Hij voegde nieuwe vleugels toe aan het gebouw en gebruikte hiervoor marmer in plaats van de oorspronkelijke zandsteen, die zich al in een slechte staat bevond. De bestaande koepel was te klein geworden in verhouding tot de nieuwe vleugels en werd in 1856 afgebroken. Een nieuwe, grote koepel in gietijzer werd in de plaats gebouwd. In 1863 werd het bronzen standbeeld ‘statue of freedom’ bovenop de majestueuze koepel geplaatst.

Nadien bleef men het Capitool uitbreiden en aanpassen. In 1881 werd met de aanleg van de tuin en de terrassen vooraan het gebouw begonnen. De terrassen, waaronder kelderverdiepingen liggen, werden ontworpen door Frederick Law Olmsted - bekend als de ontwerper van Central Park in New York - en voegden meer dan 100 kamers toe aan het reeds indrukwekkende gebouw.

US Capitol
De terrassen
De volgende expansie was de oostelijke uitbreiding die tussen 1958 en 1962 werd gebouwd onder leiding van architect J. George Stewart. Tijdens de tweede helft van de 20e eeuw werden meerdere renovatieprojecten uitgevoerd.
Ondanks het grote aantal architecten en aanpassingen is de architectuur van het Capitool erg harmonieus.
Een immens gebouw
De afmetingen van het neo-klassieke gebouw zijn immens: het is 229 meter lang en 107 meter breed. De koepel, inclusief het zes meter hoge standbeeld is 57 meter hoog. Het gebouw bevat zo’n 540 kamers verspreid over vijf verdiepingen. Enkele van de meest belangrijke zijn de rotunda, een grote overkoepelde zaal in het centrum van het Capitool en de National Statuary Hall, een zaal waar standbeelden van prominente Amerikaanse inwoners staan.
624
washington
capitool