Washington Square

Washington Square is een populair plein gelegen aan een studentenwijk in het hart van Greenwich Village. Het plein staat bekend vanwege het boheemse karakter. De bekendste bezienswaardigheid op het plein is de Washington Arch, een triomfboog ter ere van de eerste president van de V.S.
Geschiedenis
The row, New York
The Row
Voordat het plein in 1826 werd aangelegd werd het gebied gebruikt als begraafplaats. De noordzijde werd gebruikt als een Duits kerkhof, terwijl de zuidkant gebruikt werd als ‘potter’s field’, een begraafplaats voor armen en onbekende personen. Later werd het gebied gebruikt als galgenveld en executieterrein.
The Row
Tussen 1829 en 1833 werd er een rij huizen gebouwd aan de noordzijde van het plein. De prestigieuze huizen werden gebouwd in een neo-Griekse stijl met rode baksteen gelegd in Vlaams verband. Ze hebben marmeren balustrades en aan de ingangen staan Ionische en Dorische zuilen. De huizen werden bekend onder de naam ‘The Row’.

Washington Square Arch, New York
Washington
Square Arch
Tegen het einde van de 19e eeuw begon de noordzijde rijke en leidinggevende burgers aan te trekken, terwijl de zuidkant bewoond werd door immigranten die in huurkazernes woonden.
Washington Arch
Ter gelegenheid van de honderdjarige viering van de inhuldiging van George Washington als president van de Verenigde Staten werd aan de noordkant van het Washington Square een tijdelijke, houten triomfboog opgericht. De triomfboog, ontworpen door de befaamde architect Stanford White, was zo’n succes tijdens de viering dat men de opdracht gaf om de houten boog te vervangen door een versie in marmer. Deze meer dan 23 meter hoge triomfboog werd in 1895 ingehuldigd. De standbeelden van Washington als generaal en als president werden later toegevoegd, respectievelijk in 1916 en 1918.
Ups en Downs
Tot in 1971, toen Washington Square werd heraangelegd door Robert Nichols, konden auto’s onder de triomfboog rijden. Sindsdien heeft het plein zo zijn goede en slechte tijden gekend. Vooral tijdens de jaren ‘80, toen het een centrum van drugshandelaars was geworden,
Washington Square Fountain, New York
Washington Square Fountain
was het plein gevaarlijk. Sinds de jaren ‘90 is het er echter erg op vooruit gedaan en het is nu een redelijk veilige buurt geworden.
Renovatie
In 2007 startte de New York City Department of Parks met de renovatie van Washington Square Park, het rechthoekig park dat het grootste deel van het plein inneemt. De eerste fase van de uitgebreide renovatie, voltooid in mei 2009, resulteerde in heraangelegde wandelpaden, nieuwe banken en verlichting, evenals de verplaatsing van de fontein naar het centrum van het plein. Hierdoor werd er ruimte gecreëerd voor de aanleg van meer groen.
468
newyork
washingtonsquare