The Cloisters

The Cloisters is een museum gewijd aan kunst en architectuur uit het middeleeuwse Europa. Het is een onderdeel van het Metropolitan Museum of Art, maar is gehuisvest op een andere locatie in een middeleeuws uitziend gebouw dat delen van vijf Franse kloosters incorporeert.
De Cloisters, New York
De Cloisters
Een nieuw museum
Het Cloisters museum ligt op een heuvel in Fort Tryon Park, in Upper Manhattan, en kijkt uit over de Hudson River. Het museum gebouw en de tuinen errond hebben een oppervlakte van zo’n 1,6 ha.

Het museum werd ontworpen door Charles Collens (1873-1956), dezelfde architect die de Riverside Church in New York ontwierp. Joseph Breck was verantwoordelijk voor de binnenkant van het gebouw waarbij hij geholpen werd door James J. Rorimer. Deze laatste maakte de galerijen zodanig dat ze logisch overvloeien van de Romaanse naar de Gotische periode.

Het museum bezit zo’n 5.000 kunstwerken uit het middeleeuwse Europa, vooral uit de periode van de twaalfde tot de 15e eeuw. Een deel van de collectie was eigendom van John D. Rockefeller Jr., die aan de Metropolitan Museum of Art (de Met) fondsen gaf om het nieuwe museum op te richten. In 1938 opende het museum voor het publiek.

Een van de kloosters in het Cloisters museum in New York
Een van de kloostergangen
In de Cloisters
In het Museum
Middeleeuwse tombe in de Cloisters in Manhattan, New York
Middeleeuwse tombe
Een groot deel van de huidige collectie is echter afkomstig van de Amerikaanse beeldhouwer George Grey Barnard, een erg actieve verzamelaar van Europese kunst uit de Middeleeuwen. Barnard had reeds een klein museum opgericht in de buurt van het huidige museum. Rockefeller kocht de volledige collectie van Barnard en gaf het aan de Met tesamen met zijn eigen collectie. Hij kocht verder ook grond voor het museum (het huidige Fort Tryon Park) evenals land aan de andere kant van de rivier zodat het uitzicht van de museumbezoekers niet zou veranderen.
Wat is er te zien
Het meest unieke aan de Cloisters is het feit dat het museumgebouw zelf deel uitmaakt van de collectie. Het gebouw incorporeert delen afkomstig van vijf middeleeuwse Franse kloosters en van andere religieuze sites in zuid-Frankrijk. Drie van de gereconstrueerde kloosters bevatten ook tuinen die zijn aangelegd volgens de instructies zoals die gevonden werden in geschriften en boeken uit de Middeleeuwen.

Afgezien van het bewonderen van deze middeleeuwse gebouwen kunnen bezoekers ook genieten van een aantal zeldzame kunstvoorwerpen uit die tijd. De belangrijkste uit de hele verzameling zijn een reeks van zeven Vlaamse wandtapijten die de ‘jacht op de eenhoorn’ uitbeelden. Deze tapijten maakten deel uit van de privéverzameling van Rockefeller. Andere te bezichtigen voorwerpen zijn onder andere rijk versierde manuscripten, gebrandschilderd glas, email en ivoren voorwerpen en zelfs praalgraven.
696
newyork
cloisters