City Hall

Stadhuis
In tegenstelling tot wat men in een metropool als New York zou verwachten is het stadhuis geen monumentaal bouwwerk, maar een elegant vroeg 19e eeuws gebouw in Franse renaissance stijl. Het stadhuis grenst aan een klein maar aangenaam parkje, City Hall Park.
Geschiedenis van het stadhuis
Stadhuis New York
Stadhuis New York
Toen men toe was aan een nieuw stadhuis ter vervanging van het oude gebouw uit 1700 schreven de overheidsinstanties een wedstrijd uit om te beslissen wie het nieuwe stadhuis zou ontwerpen. De winnaars waren een Fransman en een Amerikaan, die daarna niet meer zouden samenwerken.

Het ontwerp van John McComb, Jr. en Joseph François Mangin werd in 1802 uitgekozen en de architecten kregen 350 dollar voor hun winnend ontwerp. Het plan was om onmiddellijk met de aanvang van de bouw te beginnen, maar vele burgers vonden dat de stad te veel geld aan het project uitgaf. Bijgevolg werden er een aantal aanpassingen aan het plan doorgevoerd: de omvang van het gebouw werd verkleind en dure materialen werden door gewone steen vervangen. De bouw ving uiteindelijk met een jaar vertraging aan.

In 1911 was het stadhuis voltooid en de officiële inhuldiging werd in 1812 gevierd. De jaren nadien was het stadhuis en het park waarin het zich bevindt vaak de locatie van belangrijke evenementen. Zo werden Abraham Lincoln en Ulysses S. Grant in de rotonde van het stadhuis opgebaard zodat inwoners van de stad de presidenten een laatste eer konden betuigen.
Architectuur
City Hall, New York
Het stadhuis van New York is een mengeling van stijlen uit twee verschillende periodes. Het interieur kan best omschreven worden als Georgian, een typisch Amerikaanse stijl uit de 18e eeuw, terwijl de buitenkant - waarschijnlijk onder invloed van Mangin - duidelijk de kenmerken heeft van de Franse renaissancestijl.

Een centraal paviljoen wordt geflankeerd door twee uitstekende vleugels. Een grote trap leidt naar de hoofdingang in het centrum. Op deze trappen hebben de laatste eeuwen heel wat belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden. Zo wordt hier steeds de nieuwe burgemeester ingehuldigd.

Bovenop het portiek en op de daken van de zijvleugels zijn sierlijke balustrades aangebracht. De koepel op de centrale toren werd voor het laatst in 1917 heropgebouwd nadat het twee keer afgebrand was. De buitenkant van het stadhuis is bezet met kalksteen uit Alabama en aan de basis met graniet uit Missouri. Binnenin zien bezoekers een ruime ronde zaal die men bereikt via een grote marmeren trap. Op de tweede verdieping ondersteunen Corinthische zuilen de koepel.
City Hall Park
City Hall Park, New York
City Hall Park
Het stadhuis is gelegen in een park, het zogenaamde City Hall Park. In de 17e eeuw was dit nog een gewone weide aan de rand van de stad, gekend als de Commons. Later werd hier een gevangenis, een museum en postkantoor gebouwd. De weide speelde een belangrijke rol in het leven van het koloniale New York. Hier begonnen ook de protesten tegen de Britten; reeds in 1766 richtte men hier de eerste ‘Liberty Pole’ of vrijheidspaal op, een soort van verzetssymbool. Een replica van deze paal is nu nog terug te vinden langs Broadway.

In 1842 werd een centrale fontein, de Mould Fountain geïnstalleerd. Deze werd in 1922 vervangen door de Civic Virtue Fountain en in 1972 door de Delacorte Fountain, maar sinds een renovatie in 1999 werd de oorspronkelijke fontein terug geplaatst. Naast de fontein staan er in het park nog een heel aantal monumenten zoals een standbeeld ter ere van de koloniale patriot Nathan Hale.

Sinds de renovatie van het park in 1999 is City Hall Park een verrassend aangename plaats geworden om te verpozen in dit drukke deel van Manhattan waar verder weinig groen te vinden is. Langs een centrale wandelweg omringd door bloemperken en plantsoenen staan enkele banken. Aan de ingang van het omheinde park werd een plakkaat aangebracht die de geschiedenis van het park toelicht.
429
newyork
cityhall