Central Park

Central Park is een van de plaatsen die van New York zo’n aantrekkelijke stad maken. Het enorme park, 341 hectare groot, ligt in het centrum van Manhattan. Het ontwerp ervan werd een voorbeeld voor vele stadsparken over de hele wereld.
Central Park, Manhattan, New York

In het park vind je meerdere vijvers, theaters, ijsbanen, fonteinen, tennisvelden, baseball velden, vele speeltuinen en andere faciliteiten. Hier zijn verder ook een zoo en het vermaarde Metropolitan Museum of Art gevestigd. Vooral tijdens het weekend, wanneer auto’s niet in het park zijn toegelaten, is Central Park een welgekomen oase in het centrum van een hectische stad.
Ontwerp
Central Park, New York
Central Park aan Grand Army Plaza
Toen het terrein voor Central Park in 1853 werd aangekocht door de stad New York was het een heel eind van de beschaafde wereld verwijderd, ergens tussen de stad New York en het dorp Harlem. In het gebied bevonden zich hutten van kolonisten, steengroeves, varkenskwekerijen en moerassen.

In 1857 schreef de stad New York een wedstrijd uit voor het ontwerp van het nieuwe park dat de concurrentie moest kunnen aangaan met de grote parken van Londen en Parijs. Er werd uiteindelijk gekozen voor een ontwerp van Frederic Law Olmsted en Calvert Vaux, die een plan hadden ingediend met als titel ‘Greensward Plan’ (grasland plan).

Balto Standbeeld, Central Park
Standbeeld van Balto
Het plan bestond uit een landschap in Engelse stijl met glooiende weiden, meerdere vijvers en heuvels. Kronkelende voetgangerswegeltjes werden afgescheiden van het autoverkeer en de aanplanting van een enorm aantal bomen garandeerde dat de stad vanuit het park niet zichtbaar was.
Creatie van het Park
Om het moerassig gebied om te vormen tot het park dat de ontwerpers voor ogen hadden werden vele honderdduizenden bomen geplant en meer dan 2,3 miljoen kubieke meter grond verplaatst. Verder werden er wegen en bruggen aangelegd en een groot reservoir werd uitgegraven.

The Lake, Central park, New York
'The Lake'
Na meer dan 15 jaar hadden de zowat 20.000 werklieden het park afgewerkt. Central Park werd onmiddellijk een groot succes en trok jaarlijks miljoenen bezoekers aan.
Van Ontspanning naar Recreatie
Het doel van Frederic Law Olmsted was een ruimte te creëren waar mensen zich konden ontspannen en mediteren. Hij zag het park als een soort van sociaal experiment waar mensen van alle lagen van de bevolking elkaar zouden ontmoeten, in die tijd een nogal revolutionair idee.

Kleine brug aan the Pond in Central park, New York
Kleine brug bij 'The Pond'
Na de aanstelling van Robert Moses als hoofd van de parken in New York in 1934 begon de nadruk in het park te verschuiven van ontspanning naar recreatie. Tijdens de 26 jaar dat Moses aan de macht was bouwde hij een groot aantal sportfaciliteiten, speeltuinen en een ijspiste. Hij renoveerde tevens de zoo en installeerde verscheidene standbeelden zoals dat van ‘Alice in Wonderland’.
Achteruitgang en Renovatie
Na het vertrek van Moses in 1960 begon Central Park in verval te raken. Graffiti, vuil en criminaliteit weerhielden zowel de inwoners als toeristen van een bezoek aan het park. In de jaren 70 werd het park een symbool voor de teloorgang van New York.
Belvedere Kasteel, Central Park, New York
Belvedere Kasteel

In 1980 kwam de kentering toen een groep bewoners de ‘Central Park Convervancy’ oprichtten met als doel het park te onderhouden en verbeteren. Samen met de stad begonnen ze aan een 50 miljoen dollar kostend renovatieproject. Verscheidene delen van het park, zoals de Sheep Meadow en het Bethesda Terrace, werden volledig gerestaureerd. Drie werknemers werden ingehuurd om de graffiti te verwijderen, een taak die hun drie jaar tijd kostte. De criminaliteit werd tenslotte naar beneden gebracht door een grotere aanwezigheid van de politie.

Dankzij deze inspanningen is Central Park weer een veilig en aantrekkelijk park geworden dat jaarlijks door meer dan 20 miljoen bezoekers bezocht wordt.
425
newyork
centralpark