Water Tower

Watertoren
De Watertoren en het naburige pompstation zijn de enige twee gebouwen in het centrum van Chicago die de grote brand van 1871 overleefden, waarbij zowat de hele stad met de grond gelijk werd gemaakt. De pseudo-middeleeuwse toren herbergt tegenwoordig een galerij.
Chicago Watertoren
De watertoren
De toren, die gelegen is aan 800 North Michigan Avenue, in het centrum van de Magnificent Mile, staat in schril contrast met de omringende moderne gebouwen zoals het John Hancock Center en Water Tower Place.
Het ontwerp
De Chicago Water Tower werd in 1869 gebouwd uit grote blokken kalksteen. De kleine torens in een neo-gotische stijl doen het gebouw op een Europees miniatuur kasteel lijken ook al werd het bouwwerk opgericht als watertoren. Het werd ontworpen door de architect William W. Boyington en huisvest een 40 meter hoge standpijp die nodig was om de druk van het water dat uit het aanpalende pomphuis werd gepompt te stabiliseren. De toren is 47 meter hoog en torende oorspronkelijk boven alle gebouwen in de buurt uit. Tegenwoordig verzinkt het haast in het niets naast de enorme wolkenkrabbers die rond de toren gebouwd werden.
Waterpomp
De watertoren in Chicago 's nachts
De watertoren 's nachts
De pompinstallatie werd gebouwd om proper water te kunnen pompen uit reservoirs ver in het meer van Michigan. Tot dan toe gebruikte men water uit waterbekkens langs de kust waarin echter het vuil water en afval van de Chicago River in terechtkwam. Het plan om proper water te bekomen faalde echter aangezien de reservoirs na enige tijd ook vervuild raakten. Het probleem werd uiteindelijk pas opgelost in 1890 toen de loop van de rivier werd omgekeerd. In 1906 werd de toren buiten gebruik gesteld.
Watermonument
Doordat het samen met het aanpalende pompstation het enige gebouw was dat overeind bleef staan na de brand van 1871 die zowat heel Chicago in de as legde, werd het gebouw een van de belangrijkste monumenten van de stad en een symbool voor de weerbaarheid van Chicago. De toren is reeds lang buiten gebruik en werd verscheidene keren met de afbraak bedreigd; in 1906, in 1918 en in 1948 maar telkens wisten plaatselijke groeperingen de afbraak tegen te gaan. De toren werd uiteindelijk in 1962 gerenoveerd.

In mei 1969, tijdens de viering van het honderdjarig bestaan van de watertoren, werd het door de American Water Works Association uitgekozen als eerste Amerikaans watermonument. Tegenwoordig is het een van de belangrijkste historische attracties in de stad. De toren zelf herbergt nu een galerij waarin werk van lokale fotografen wordt getoond.
57
chicago
watertower