Prairie Avenue Historic District

Het gebied dat gekend staat als ‘Prairie Avenue Historic District’ was aan het einde van de 19e eeuw de meest gegeerde buurt van Chicago om in te wonen. Als je hier woonde betekende dit dat je een van de meest welgestelden in de stad was.
Prairie Avenue, Chicago
Prairie Avenue
Tijdens de laatste drie decennia van de 19e eeuw woonden hier een aantal van de rijkste inwoners van Chicago - er woonden meer dan 75 miljonairs - en er staan nog een aantal gebouwen die getuigen van die hoogdagen.
Geschiedenis van Prairie Avenue
In 1812 vond hier de slachting van Fort Dearborn plaats, waarbij vijandige Indianen Europese kolonisten aanvielen. Door deze gebeurtenis en het respect voor de vele overledenen werd het gebied maar langzaam ontwikkeld,
Glessner House
Glessner House
maar tegen 1870 stond het gebied vol met huizen van de hogere middenklasse in Italiaanse stijl. Heel wat handelaars verkozen in Prairie Avenue te wonen en met de verhuis van enkele van de rijksten van de stad - George Pullman en Marshall Field - naar deze straat, werd dit een van de meeste gegeerde adressen in Chicago.

Tegen de jaren 1890 echter begonnen de spoorwegen en fabrieken erg dicht bij de villa’s te liggen en de rijke inwoners trokken weg naar rustigere wijken. Tegen de jaren 1920 stonden vele van de prachtige panden leeg of werden ze afgebroken en vervangen door commerciële gebouwen. Tijdens de Grote Depressie werden nog meer villa’s afgebroken.
De wijk tegenwoordig
Gelukkig waren er bezorgde inwoners die stappen ondernamen om een aantal van de grote Victoriaanse residenties in Prairie Avenue te redden. Elf dergelijke woningen werden gered, negen daarvan zijn officieel beschermd.

Clarke House, Chicago
Clarke House
Bezoekers aan de wijk kunnen op eigen houtje de huizen bezichtigen of men kan zich ook inschrijven voor een van de rondleidingen. Een van de interessante woningen aan Prairie Avenue is het Glessner House, ontworpen in 1887 door de bekende Amerikaanse architect Henry Hobson Richardson. In het gebouw is een collectie 19e eeuwse decoratieve kunst te bewonderen.
In het nabijgelegen Clarke House bevindt zich eveneens een museum. De woning in neo-Griekse stijl werd gebouwd in 1836 en overleefde de grote brand van 1871.
46
chicago
prairieavenue