Dearborn Station

Dearborn Station was het eerste van de grote spoorwegstations in het centrum van Chicago. Het station werd echter aan het begin van de jaren 1970 buiten gebruik gesteld. Tegenwoordig is het een kantoorcomplex met enkele winkels en restaurants.
Dearborn Street Station, Chicago
Dearborn Station
Tijdens de hoogdagen van de spoorwegen in de Verenigde Staten lagen er niet minder dan zes stations in het centrum van Chicago. Het oudste, Dearborn Street Station, was gelegen op de hoek van Dearborn en Polk Streets. Het station was gedurende vele decennia het belangrijkste vertrekpunt voor treinen naar het zuiden van CaliforniŽ en delen van het zuidwesten van de V.S. Andere treinen vertrokken naar New York, Toronto, Alabama en St. Louis.
Het Station
Dearborn Station werd in gebruik genomen in 1885. Het werd ontworpen door de New Yorkse architect Cyrus L.W. Eidlitz in een neo-Romaanse stijl. Het massieve gebouw had een twaalf verdiepingen tellende klokkentoren dat een bekend herkenningspunt was in de stad. De buitenkant, bestaande uit roze graniet en rode baksteen was minder rijk versierd dan de meeste andere stations in Chicago. Het gebouw had ook een aantal steile daken, maar die werden verwijderd nadat een brand het bouwwerk in 1922 gedeeltelijk vernielde.
Klokkentoren van het Dearborn Street Station in Chicago
Klokkentoren
Achter de toren lagen de treinsporen, overdekt door een grote overkapping. Het eerder sobere interieur van het station bevatte een aantal loketten, wachtruimtes en een restaurant.
Sluiting
Toen Amtrak - de net opgerichte nationale spoorwegmaatschappij - in 1971 besloot om de stations in het centrum van Chicago te consolideren besloot men om het station aan Dearborn Street te sluiten. Enkele jaren later werden de sporen verwijderd en de overkapping werd afgebroken. Gelukkig eisten een aantal bezorgde inwoners er voor dat het stationsgebouw zelf bewaard bleef.
In de vroege jaren 1980 werd het station omgevormd tot een kantoor- en winkelcentrum. De rest van het terrein werd een park met een aantal huizen, speeltuinen en een school.
22
chicago
dearbornstation