Neue Wache

De Neue Wache werd oorspronkelijk in 1818 gebouwd aan de prestigieuze boulevard Unter den Linden als een wachthuis voor de koninklijke wacht. Tegenwoordig wordt de neo-klassieke tempel gebruikt als monument ter herdenking van oorlogsslachtoffers.
Het wachthuis
Neue Wache, Berlijn
Neue Wache
Neue Wache is een wachthuis dat oorspronkelijk gebouwd werd voor het paleis van de kroonprins dat niet ver hier vandaan lag. De opdracht voor de bouw werd gegeven door koning Friedrich Wilhelm III en zou de troepen van de prins huisvesten.
Het wachthuis werd gebouwd tussen 1816 en 1818 en werd ontworpen door de befaamde Duitse architect Karl Friedrich Schinkel, die de belangrijkste neo-klassieke architect in Pruisen zou worden. Neue Wache was zijn eerste project in Berlijn en het wordt beschouwd als een van de mooiste neo-klassieke gebouwen in de stad.
Het gebouw bleef zijn functie als wachthuis uitoefenen tot na de Eerste Wereldoorlog en de daaropvolgende val van het koningshuis in 1918.
Het ontwerp
Timpaan, Neue Wache
Timpaan
Dorische zuilen sieren de voorkant van de Neue Wache, gelijkaardig aan een klassieke Griekse tempel. In feite wilde Schinkel het gebouw er doen uitzien als een Romeins castrum, een versterkt militair kamp waarin soldaten en hun materiaal werden gehuisvest wanneer ze niet op veldtocht waren.
Bovenop de Dorische zuilen staat een fries versierd met reliëfs die de godin van de overwinning uitbeelden. Het fronton bovenop de fries bevat een timpaan met sculpturen die allegorische figuren uitbeelden die de Strijd, de Overwinning, de Vlucht en de Nederlaag voorstellen.
Herinwijding
Neue Wache, Berlijn
In 1931 werd het ontwerp van Schinkel aangepast. Op vraag van de overheid wijzigde Heinrich Tessenow het ontwerp zodat het dienst kon doen als een monument ter ere van de Duitse soldaten die gedood waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hierbij werd er een enkele hal voorzien met in het centrum een oculus (ronde opening in het dak). Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog raakte het gebouw echter zwaar beschadigd.
In 1960 werd de Neue Wache - toen gelegen in Oost Berlijn - gerestaureerd en heropend als een monument voor de slachtoffers van fascisme en militarisme. Een eeuwige vlam werd ontstoken in het centrum van de hal en de resten van een Duitse soldaat en een ongeïdentificeerd slachtoffer van een concentratiekamp werden binnen begraven.
Huidig gebruik
Een aantal jaren nadat Duitsland in 1991 terug herenigd was, werd het monument opnieuw ingewijd. Dit keer als ‘Centraal Monument van de Federale Republiek Duitsland voor de Slachtoffers van Oorlog en Tirannie’. De vlam werd vervangen door een standbeeld. Het beeld, getiteld ‘Moeder met haar Dode Zoon’, werd ontworpen door Käthe Kollwitz en staat recht onder de opening in het dak.
1148
berlijn
neuewache